fitschool.sk

Certifikovaný výživový poradca

Kompletný 6-mesačný balík pre deti s nadváhou

Každé telo potrebuje vyváženú stravu a pohyb na to, aby mohlo správne fungovať. Preto sa snažím viesť každého klienta k tomu, aby si to tvrdenie uvedomil a takto je to aj u samotných rodičov detí, ktoré trpia nadváhou až obezitou.

Avšak nie všetci rodičia vedia ako začať so správnym stravovaním svojho dieťaťa, nie všetci sú schopní a ochotní sa to naučiť, nie všetci sú schopní a ochotní to v rodinnom stravovaní tolerovať a dodržiavať. Práve z týchto dôvodov prichádza častokrát k zlýhaniu hneď na začiatku.

nutricne-poradenstvo

Kompletný 6-mesačný balík je spojením starostlivosti o výživu a pohyb dieťaťa. Našou snahou je:

Naučiť rodiča a dieťa rozpoznávať plnohodnotné, vhodné a kvalitné potraviny, ktoré dodajú telu potrebné živiny

Naučiť rodiča a dieťa nakupovať vhodné potraviny a nájsť dieťaťu vlastnú a neobmedzujúcu cestu v stravovaní, ktorá bude trvalo udržateľná

Naučiť rodiča  správne nakupovať a  to jedným SPOLOČNÝM NÁKUPOM, kde si vysvetlíme potrebné súvisloti

Naučiť rodiča a dieťa dodržiavať základné princípy stravovania a redukcie hmotnosti (pitný režim, pravidelný príjem stravy, denná príprava vhodného jedla pohyb)

Naučiť rodiča dieťaťa denne pripravovať jedlá zdravším spôsobom, minimalizovať rôzne iné nevhodné spôsoby prípravy stravy a pripraviť dieťaťu alternatívy sladkých jedál

Naučiť rodiča a dieťa zaradiť so jedálnička aj nové potraviny, s ktorými sa oboznámia pri OCHUTNÁVKE JEDÁL, ktorú spoločne zorganizujeme.

Naučiť rodiča a dieťa udržať stravovanie dieťaťa v zdravom životnom štýle a po ukončení 6 mesačného programu sú schopní samostatne pokračovať

Naučiť dieťa vybudovať si vzťah k pohybu a športu prostredníctvom rôznych pohybových a športových výziev, za splnenie ktorých je dieťa odmenené

 Pre zvýšený pohyb dieťaťa odporúčame zakúpiť  individálne osobné tréningy alebo tréningový plán pre deti

Cena balíka 420€/6 mesiacov

V cene sú zahrnuté farebne vytlačené pokyny dodržiavania stravovania a pohybové výzvy, za ktoré je dieťa po úspešnom zvládnutí odmenené balíčkom.