fitschool.sk

Certifikovaný výživový poradca

Poradenstvo pre správnu výživu detí

Ide o typ poradenstva, v ktorom sa zameriavame na správnu výživu tých najmenších a na edukáciu rodičov vrámci vhodného a zdravšieho stravovania detí.

Na základe diagnostického detského merania na InBody 270 zistíme podrobné zloženie tela dieťaťa, stanovíme si cieľ zmeny a zostavíme vhodné výživové odporúčania s ohľadom na jeho zdravotný stav aj na možnosť stravovania sa v školskej jedálni.

Zostavením a odovzdaním výživového odporúčania  naša práca NEKONČÍ.

Výživové odporúčanie na 8 týždňov obsahuje:

Vstupné detské meranie na InBody270, pri ktorom zistíme podrobné zloženie tela dieťaťa ako pomer svalov, pomer tuku a iné

Zostavenie výživových odporúčaní s ohľadom na zdravotný stav dieťaťa, na chuťové preferencie a na stanovený cieľ zmeny

Prvotnú konzultáciu po zostavení výživového odporúčania s oboznámením rodiča a dieťaťa s dôležitosťou dodržiavania základných princípov zdravej výživy, oboznámiť ich s novými a vhodnými potravinami, oboznámiť ich so zdravšími spôsobmi prípravy jedál

Recepty jedál na 8 týždňov, rozdelených na samostatné časti dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), ktoré sa dajú akokoľvek kombinovať a sú pripravované zdravším spôsobom.

Analýzu Vašich doterajších stravovacích návykov, ktoré  prekonzultujeme a odstránime časté chyby v stravovaní

Kontrolu dodržiavania jedálnička a to formou denných reportov dodržiavania a formou týždenných reportov (vyplnený formulár váženia), ktoré majú motivačný a kontrolný účel

Konzultácie 24/7 (telefonicky, online, osobne dohodnutom čase)

Kontrolné diagnostické meranie s cieľom zistiť doterajšie výsledky dieťaťa po 4.týždni a 8. týždni 

160 €/8 týždňov

Pre lepšie a rýchlejšie výsledky odporúčame zakúpiť tréningový plán alebo individuálne osobné tréningy.