fitschool.sk

Certifikovaný výživový poradca

Analýza tela

Čo je InBody analýza ?

Ak ste sa rozhodli pre analýzu zloženia svojho tela s InBody 270, pravdepodobne Vás zaujíma samotné zloženie Vášho tela, jeho stavba a tiež ako zlepšiť svoje zdravie.

Táto analýza umožňuje získať veľké množstvo informácií o našom tele. Získame prehľad o tom aký vysoký podiel svalovej hmoty obsahuje naše telo, s ich presným rozložením ako aj s informáciou o potrebe naberania svalov.

Súčasťou merania sú aj analýzy bazálneho metabolizmu, obezity a percenta telesného „viscelárneho“ tuku, ktorý je pre naše telo najnebezpečnejší. Získame tiež informácie o objeme vody v orgamizme, vyváženosti jednotlivých častí tela ako aj odporúčanú cieľovú váhu.

Presnosť merania je veľmi vysoká až 99% čím sa odlišuje od meraní na podobných domácich váhach. Je to jeden z najpresnejších a najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku tela detí a dospelých.

InBody 270

Princíp merania

Prístroj InBody270 využíva na meranie osembodové dotykové elektródy, ktoré sa podieľajú na meraní zloženia tela nie ako celku ale po jednotlivých častiach samostatne ( trup tela, ľavá a pravá ruka, ľavá a pravá noha), čím získate dostatočný prehľad o svojom tele.

0%

Presnosť merania

Prístroj InBody270 je jeden z najpresnejších prístrojov pre diagnostiku tela detí a dospelých.

Priebeh merania

Meranie je veľmi jednoduché, bezbolestné a rýchle. Klient sa bosí postaví na diódy prístroja InBody270 a rukami uchopí rukoväte prístroja. Ostáva oblečený, nakoľko má prístroj nastavený automatický odpočet hmotnosti oblečenia.

Celé meranie trvá cca 15 sekúnd, počas ktorých sa sleduje meranie na monitore počítača. Po skončení merania sú výsledky ihneď k dispozícií, takže si ich zanalyzujeme, prejdeme každý krok a navrhneme konkrétne riešenia. Výsledky  je možné ich zaslať elektronicky na Vami zvolenú e-mailovú adresu.

Pre kontrolu zmien a sledovania stanovených cieľov odporúčame opakované kontrolné merania, ktoré sú súčasťou našich programov alebo ako samostatne zakúpená služba.

Vplyv na zdravie

Životný štýl
80%
Stravovacie návyky
92%
Genetické faktory
84%

Pre koho je analýza tela určená?

Meranie je vhodné pre všetky vekové kategórie do 250kg, aj pre deti od 3 rokov. Nie je vhodné pre tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom alebo iným elektronickým zariadením.

Príprava na meranie

Základné pokyny pred meraním

  • Meranie sa odporúča ideálne vždy v rovnakom čase a za rovnakých podmienok

  • Meranie sa nevykonáva počas menštruačného cyklu. Najvhodnejšie obdobie je po jeho uplynutí.

  • Pred meraním nie je vhodné jesť minimálne 2 hodiny pred meraním, nakoľko to môže ovplyvniť celkovú váhu a výsledky

  • Pred meraním je vhodné použiť toaletu, nakoľko sa môže moč a stolica započítať do celkovej váhy človeka

  • Necvičiť a nevykonávať náročné pohybové aktivity minimálne 5 hodín pred meraním

  • Nie je vhodné sprchovať a saunovať sa minimálne 1 hodinu pred meraním

  • Pred meraním minimálne 24 hodín nekonzumujte alkohol a minimalizujte pitie kofeínu

  • Pred meraním je vhodné minimálne 30 minút nepiť a dodržiavať štandardný príjem tekutín, nie je nutné ho zvyšovať alebo znižovať kvôli meraniu

  • Pred meraním neodporúčame krémovať si ruky a nohy, nakoľko to môže ovplyvniť výsledky merania

Cena merania:

25 €